Programma Totaal

Wat is het maatschappelijk effect van het programma?

Iedereen – met of zonder beperking – kan zich verplaatsen en verblijven op een verkeersveilige en duurzame manier.

Per beleidsonderdeel vindt u de antwoorden op de volgende vragen:

 • Doelen: wat willen we bereiken binnen dit taakveld?
 • Prestaties: wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
 • Indicatoren en Financiën

Taakvelden

Indicatoren

Toelichting indicatoren

-

Verplichte Indicatoren

Indicator

Culemborg

Vergelijk*

Periode

Begroot
2018**

Bron

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig***

7 %

7 %

2015

-

VeiligheidNL

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser***

11 %

10 %

2015

-

VeiligheidNL

*Gemeenten in de grootteklasse 25.000 - 50.000 inwoners.
**Het bestaand beleid is gericht op het verlagen van de percentages.

Toelichting indicatoren

*** Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

Hier vindt u de belangrijkste beleidskaders van dit programma.

Wettelijk en/of beleidskader vastgelegd in

 • Kadernota GVVP
 • Categoriseringsplan
 • Fietsbeleidsplan
 • Parkeernota
 • Nota parkeernormen
 • Nota gebiedsonsluitingswegen
 • Parkeerverordening

Betrokken partners

 • Provincie Gelderland
 • Regio Rivierenland

Wat mag het kosten?

Wat mag het programma kosten?


Bestaand

De volgende tabel bevat de lasten en baten voor dit programma bij voortzetting van het beleid uit de begroting 2017. Dit is de primitieve begroting 2018.

Bedragen x € 1.000

Verkeer en vervoer

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Lasten

523

640

1.013

592

488

487

Baten

537

659

659

659

659

659

Saldo van baten en lasten

14

19

-354

66

171

172

Per taakveld

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Parkeren

140

118

127

127

93

92

Verkeer en vervoer

359

475

828

405

322

322

Overige baten en lasten

0

25

35

39

51

51

Parkeerbelasting

24

22

22

22

22

22

Openbaar vervoer

1

0

0

0

0

0

Lasten

523

640

1.013

592

488

487

Parkeren

0

0

0

0

0

0

Verkeer en vervoer

42

31

30

30

30

30

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Parkeerbelasting

495

628

629

629

629

629

Openbaar vervoer

0

0

0

0

0

0

Baten

537

659

659

659

659

659

Reservemutaties

Werkelijk 2016

Begroot
2017

Begroot
2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Stortingen

200

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

508

85

0

0

Saldo Verkeer en vervoer

-186

19

154

151

171

172

Analyse primitieve begroting

Lasten

Parkeren
Geen bijzonderheden.
Parkeerbelasting
Geen bijzonderheden.
Verkeer en vervoer
Het verschil in de begrote lasten tussen de 2017 en 2018 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de incidentele kapitaallast van de investering in de rotonde van de Rijksstraatweg.
Openbaar vervoer
Geen bijzonderheden.

Baten

Geen bijzonderheden.

Reservemutaties

De mutatie in 2018 betreft de onttrekking van kapitaallasten uit de reserve kapitaallasten. Het betreft hier de kapitaallasten van het krediet rotonde van de Rijksstraatweg.

Nieuw

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig voor dit programma.