Inleiding

Het bestaan van structureel begrotingsevenwicht is vast te stellen, als naast de incidentele baten en lasten, ook de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves in beeld zijn. Het BBV stelt de gemeenten verplicht (art. 19 BBV) hierin inzicht te verschaffen.

Meerjarig overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Onderstaand zijn meerjarig de structurele stortingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen. Per saldo zijn de structurele onttrekkingen hoger dan de toevoegingen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de dekking van structurele kapitaallasten van investeringen, vanuit de reserve kapitaallasten

Structurele toevoegingen

Reserve

2018

2019

2020

2021

Buurtbudgetten

45.000

45.000

45.000

45.000

Overige

56.000

56.000

-

-

Totaal

101.000

101.000

77.000

77.000

Structurele onttrekkingen

Reserve

2018

2019

2020

2021

Buurtbudgetten

47.700

47.700

47.700

47.700

Kapitaallasten

1.326.300

1.147.000

1.156.100

1.011.400

Overige

118.000

56.200

24.500

24.500

Totaal

1.492.000

1.250.900

1.228.300

1.083.600