Inleiding

Het beleid voor de kapitaalgoederen is er op gericht de kapitaalgoederen in goede staat te houden (of bij achterstallig onderhoud in goede staat te brengen). Dit om kapitaalverlies te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Het is noodzakelijk om periodiek onderhoud uit te blijven voeren. Door meerjaren onderhoudsrapportages op te stellen en regelmatig een schouw uit te voeren van het kwaliteitsniveau blijven de financiële consequenties goed in beeld.
Kwaliteitsniveaus
Bij het opstellen van de meerjaren onderhoudsplannen is het uitgangspunt dat er geen kapitaals-vernietiging plaatsvindt. Achterstallig onderhoud moet worden vermeden. Het streven is dat alle kapitaalsgoederen minimaal het kwaliteitsniveau ‘voldoende’ hebben. Er moet in elk geval geïnvesteerd worden in groot en klein onderhoud. Vanwege de beperkte budgetten zal vervanging niet altijd meer mogelijk zijn. Dit betekent dat een speeltoestel aan het einde van zijn levensduur mogelijk verwijderd moet worden en dat een brug mogelijk vervangen wordt door een (goedkopere) duiker. In onderstaande tabel is voor een aantal kapitaalgoederen aangegeven wat het kwaliteitsniveau is en hoe dit kwaliteitsniveau gemonitord wordt.

Kapitaalgoed

Kwaliteitsniveau areaal

Hoe meten we dit?

Onderhoud wegen

84% voldoende
5% matig
11% onvoldoende
(schouw 2016)

Wegenschouw om de twee jaar volgens richtlijnen CROW
Volgende schouw in 2018

Openbare verlichting

ca 1% onvoldoende

Conform richtlijn openbare verlichting, databeheer en schouw

Civieltechnische kunstwerken

Ca. 2% achterstallig onderhoud

Schouw 2014 (conform NEN 2767-4)
Volgende schouw in 2018

Riolering

We voldoen aan de wettelijke basisinspanning

Planmatige rioolinspecties.

Speeltoestellen

Voldoet aan Attractiebesluit

Jaarlijkse inspectie