Begroting in één oogopslag

uitgaven € 68.335,9
inkomsten € 68.666,1

Bedragen x € 1.000

€ 2.899

Burger en Bestuur

€ 526

€ 2.050

Cultuur

€ 61

€ 2.585

Duurzame fysieke omgeving

€ 219

€ 634

Economische structuur

€ 68

€ 3.997

Educatie

€ 305

€ 4.768

Onderhoud en beheer

€ 3.731

€ 30.344

Sociaal Domein

€ 8.218

€ 2.007

Sport

€ 410

€ 2.682

Veiligheid

€ 46

€ 1.013

Verkeer en vervoer

€ 659

€ 4.203

Wonen

€ 3.284

€ 11.054

Algemene dekkingsmiddelen

€ 48.722

€ 101

Reserves

€ 2.416